Naše produkty

Stratégia v oblasti produktov je založená na princípe jednoduchosti, transparentnosti, spoľahlivosti a rýchlosti poskytnutého poistného plnenia.

Primárnym účelom poistenia je kompenzácia výpadku príjmu v dôsledku zdravotných problémov, ktoré môžu postihnúť vás a vašich blízkych v prípade choroby alebo úrazu.

Hlavné poistenie GEMINI
Hlavné poistenie GEMINI je povinnou základnou zložkou flexibilného rizikového životného poistenia. K tomuto hlavnému poisteniu si podľa vašich aktuálnych potrieb a finančnej situácie môžete uzatvoriť doplnkové poistenia pre vás a ďalšie osoby, na ktorých vám záleží.

Doplnkové poistenia

Úmrtie
Doplnkové poistenie úmrtia vám alebo vašim najbližším pomôže finančne zvládnuť náročnú životnú situáciu v prípade úmrtia blízkej osoby.
Trvalé následky úrazu
Doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu vám poskytne finančné prostriedky v prípade úrazu, ktorý môže spôsobiť trvalé poškodenie organizmu, znížiť životný komfort a čiastočne alebo úplne znemožniť výkon zárobkovej činnosti.
Úmrtie alebo invalidita
Doplnkové poistenie úmrtia alebo invalidity vám poskytne istotu splatenia záväzkov v prípade závažných zdravotných problémov, ktoré vyústia do invalidity alebo úmrtia poistenej osoby. Poistné plnenie poskytne finančné prostriedky na predčasné splatenie záväzkov, čo môže výrazne prispieť k zachovaniu životného štandardu, psychickej pohody potrebnej na prekonanie zdravotných problémov alebo vyrovnanie sa so stratou blízkej osoby.
Pracovná neschopnosť
Doplnkové poistenie pracovnej neschopnosti vám pomôže udržať si životný štandard kompenzáciou výpadku príjmu počas pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby alebo úrazu.
Invalidita
Doplnkové poistenie invalidity vám poskytne finančnú ochranu pred dlhodobým výpadkom príjmu v prípade vážnych úrazov alebo ochorení, ktoré napriek kvalitnej zdravotnej starostlivosti spôsobia zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 41 % a s tým súvisiacu čiastočnú alebo úplnú invaliditu.
Závažné choroby
Doplnkové poistenie závažných chorôb vám pomôže pokryť zvýšené výdavky spojené s liečbou závažnej choroby, prípadne s potrebou zvýšenej starostlivosti o seba, rodinu alebo domácnosť.
Sme pri vás a pomáhame vám v nepredvídateľných životných situáciách.

Ako sa u nás poistiť?

1
Stretnite sa s finančným odborníkom PARTNERS GROUP SK
Kontaktujte finančného odborníka zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK a dohodnite si osobné alebo online stretnutie. Po dôkladnej analýze vám poskytne odborný a komplexný pohľad na vaše osobné financie a pripraví finančný plán šitý na mieru.
Kontaktujte nás