Slovenský unikát: digitálna poisťovňa

Slovenský unikát: digitálna poisťovňa

O aktuálnej situácii na trhu poisťovní aj inovatívnych riešeniach, ktoré PARTNERS poisťovňa prináša, sme sa porozprávali s jej generálnou riaditeľkou Janou Gruntovou.

Ako vnímate súčasný trh poisťovní na Slovensku?
Slovenský poistný trh sa v ostatných rokoch mení z pohľadu počtu poskytovateľov, ako aj zmeny apetítu klientov v produktoch životného poistenia. Prvým viditeľným trendom je zmena hráčov na trhu. Zo slovenského trhu odchádzajú medzinárodné spoločnosti, čím sa z veľkých poisťovní stávajú prostredníctvom akvizícií ešte väčšie kolosy. Ubúdajú lokálne akciové spoločnosti so zahraničným kapitálom. Tie sa transformujú na pobočky zahraničných poisťovní. Ponuka produktov životného poistenia je veľmi široká, aj keď v rámci produktovej línie sú odlišnosti nepatrné. Bežný klient nedokáže absorbovať ich parametre a analyzovať rozdiely.

S čím prichádza na trh PARTNERS poisťovňa? Ako sa chce poisťovňa pozicionovať na trhu, aká bude jej konkurenčná výhoda?
Naším poslaním je byť spoľahlivým a silným partnerom pre našich klientov, obchodných partnerov i zamestnancov. Vďaka dodržiavaniu našich hodnôt budeme poskytovať kvalitné produkty v oblasti rizikového životného poistenia profesionálne, spoľahlivo a transparentne. Chceme sa pozicionovať ako digitálna poisťovňa, ktorá používa moderné informačné technológie unikátne na slovenskom trhu. Digitalizácia, automatizácia, optimalizácia procesov a nižšie zapojenie ľudského faktora nám zvýšia rýchlosť a kvalitu. Ako jediní sme zjednodušili riešenie situácií pomocou elektronických súhlasov. Ako príklad spomeniem bezpapierové uzatvorenie poistnej zmluvy a elektronické posúdenie zdravotného rizika. To skráti čas v porovnaní s papierovým riešením z niekoľkých dní na minúty. Nahlásenie poistných udalostí bude prebiehať tiež online a pri likvidácii bude dôležitá korektnosť a rýchlosť. Digitalizácii je prispôsobený aj jednoduchý koncept kvalitných rizikových produktov, ktorými sa vraciame k podstate poistenia. Ide čisto o produkty rizikového životného poistenia, bez sporivej alebo investičnej zložky. Ich pridanou hodnotou a hlavnou črtou je jednoduchosť a transparentnosť, zrozumiteľnosť a čitateľnosť poistných podmienok.

Čo bude nosným produktom PARTNERS poisťovne?
Prvotným zámerom je chrániť klientov pred následkami dlhodobého a strednodobého výpadku príjmu. Poistné krytia sú navrhnuté tak, aby mali pre klientov finančný zmysel a pokrývali významné životné riziká, vykryli ich náklady počas dlhodobej choroby, zotavovania sa z následkov úrazu alebo pomohli prekonať kritické životné situácie pri strate blízkej osoby. Nosným produktom je poistenie GEMINI – hlavné poistenie pre prípad úmrtia v dôsledku choroby alebo úrazu s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou. Klient si bude môcť vyskladať poistné krytie podľa svojich predstáv. K nemu si môže klient prikúpiť doplnkové poistenia súvisiace s dlhodobou práceneschopnosťou, so závažnými ochoreniami, s trvalými následkami úrazu, invaliditou a úmrtím, a to na začiatku poistenia alebo kedykoľvek v priebehu trvania poistnej zmluvy. Na jednej zmluve môže byť poistených viacero osôb.

Na čo sa v súčasnosti najviac zameriavate?
Poistné produkty a procesy v poisťovni sú komplikované, európska legislatíva Solvency II, ktorú sme povinní dodržiavať, je administratívne náročná. Pred spustením činnosti sme sa najviac zameriavali na rokovania ohľadom zaistenia a na ocenenie produktov, testovali sme produkčný poistný systém a systém na uzatváranie poistných zmlúv, dolaďovali sme interné procesy a pravidlá. Chceli sme byť pripravení, aby nás pri štarte nič neprekvapilo.

Aké sú vaše očakávania a ciele po rozbehu poisťovne?
Naším cieľom je stať sa preferovanou digitalizovanou životnou poisťovňou. Sme pripravení stáť pri našich klientoch, keď to budú najviac potrebovať. V rámci širšieho konceptu finančného poradenstva sa chceme stať plnohodnotnou sesterskou spoločnosťou už existujúcich spoločností v holdingu.

Podľa čoho ste si vyberali ľudí do svojho tímu?
Aby sme mohli naplniť naše poslanie, musia naši zamestnanci žiť našimi hodnotami. Práve ich správanie sa odzrkadľuje na imidži spoločnosti. Pri výbere som sa zamerala na ľudí, ktorých poznám desaťročia, vzájomne si dôverujeme a vieme spolupracovať ako tím. Sú to ľudia, ktorých si vážim pre ich profesionalitu, zodpovednosť, lojalitu, ale aj ich osobnostné vybavenie. Viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Veľmi si cením, že boli ochotní vyjsť z komfortného prostredia zabehnutých medzinárodných spoločností a pustiť sa s vervou do budovania novej spoločnosti. Začínali sme obsadením kľúčových pozícií, ktoré sú pre poisťovňu podľa zákona o poisťovníctve nutnosťou a boli posudzované v rámci licenčného konania zo strany NBS. Postupom času sa k nám pridali ďalší kolegovia a dobudovali sme potrebné personálne zázemie. Všetci zamestnanci majú skúsenosti z poisťovníctva, viac ako polovica, hlavne kľúčové funkcie, majú prax dlhšiu ako 15 rokov. Som úprimne rada, že sa mi podarilo osloviť správnych ľudí a vytvoriť odborne aj osobnostne skvelý tím. Za projektom budovania poisťovne na zelenej lúke musia stáť skutoční profesionáli. Ďakujem všetkým.

Zdieľať článok