Zmena sídla spoločnosti

Od 1. februára sa spoločnosť PARTNERS poisťovňa, a. s. spolu s ďalšími spoločnosťami finančnej skupiny PARTNERS sťahujú do nových administratívnych priestorov v Auparku.

Novým sídlom spoločnosti je Aupark Tower, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava.

Na tejto adrese bude pôsobiť centrála spoločnosti a aj centrály ďalších entít patriacich do finančnej skupiny PARTNERS.

Nové miesto ponúkne nielen zamestnancom, ale aj všetkým spolupracovníkom prichádzajúcim do centrály reprezentatívne priestory, kvalitné zázemie a dostatočné kapacity zasadacích miestností na príjemné pracovné stretnutia.

Zdieľať článok