Kto sme?

Na slovenský poistný trh sme vstúpili ako nová poisťovňa v roku 2022 so silným profesionálnym zázemím finančných odborníkov sesterskej spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Život prináša nepredvídateľné udalosti, a preto je dôležité mať pri sebe partnera, na ktorého sa viete spoľahnúť v ťažkých časoch. Aj preto sme sa rozhodli vrátiť sa k pôvodnému poslaniu poisťovníctva a zamerať sa na krytie poistných rizík.

Našim poslaním je byť spoľahlivým, silným partnerom pre našich klientov, obchodných partnerov i zamestnancov vďaka presadzovaným hodnotám, ako sú profesionalita, spoľahlivosť, kvalita a transparentnosť. Na trh prinášame kvalitné produkty, spoľahlivú poistnú ochranu a online procesy pre našich klientov a partnerov.

Sme súčasťou finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK a využívame synergie a know-how dcérskych spoločností holdingu.

Naše míľniky

December
2019
Rozhodnutie finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK ponúknuť klientom efektívne obstaranie komplexných finančných služieb pod jednou strechou zriadením poisťovne.
Október
2020
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti v Národnej banke Slovenska.
Apríl
2021
Udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti Národnou bankou Slovenska ako prvej poisťovni na Slovensku podľa prísnych medzinárodných kritérií Solvency II.
Máj
2021
Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti a zápis spoločnosti do obchodného registra.
Február
2022
Začiatok poskytovania poisťovacích služieb.
2025
VÍZIA: patriť medzi lídrov v poskytovaní rizikového životného poistenia, prinášať klientom transparentné, inovatívne produkty a poistné krytia.

Prečo PARTNERS poisťovňa ?

1
Transparentné rizikové produkty
 • Jednoduché, transparentné produkty, bez skrytých poplatkov
 • Prehľadné poistné krytia
 • Zrozumiteľné a ľahko čitateľné poistné podmienky
2
Orientácia na klienta
 • Poistné krytia šité na mieru klienta
 • Najlepšie riešenia pre individuálne potreby klienta
 • Dlhodobé vzťahy na základe vzájomného porozumenia a dôvery
3
Korektné a promptné poistné plnenia
 • Nahlásenie poistnej udalosti jednoducho a online
 • Likvidácia poistnej udalosti korektne a bez negatívnych prekvapení
 • Rýchla likvidácia poistnej udalosti
4
Kvalita služby
 • Dôraz na kvalitu prostredníctvom vysokokvalifikovaných finančných agentov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK
 • Najlepší servis pre klienta vďaka širokému zastúpeniu spoločnosti PARTNERS GROUP SK na celom Slovensku
5
Efektívne procesy a digitalizácia
 • Bezpapierové uzatvorenie poistnej zmluvy zaplatením poistného
 • Moderné informačné technológie, unikátne na slovenskom trhu
 • Účinné využívanie digitalizácie a automatizácie
 • Administratívna efektívnosť a optimalizácia procesov
 • Elektronická komunikácia
 • Elektronické ocenenie zdravotného rizika

Naše hodnoty

Profesionalita
Prostredníctvom nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poisťovníctva a finančných odborníkov zo spoločnosti PARTNERS GROUP SK budujeme s klientmi a obchodnými partnermi dlhodobé vzťahy na báze vzájomného porozumenia a dôvery.
Spoľahlivosť
Kladieme dôraz na zákaznícky orientované poskytovanie produktov a služieb, rýchlosť výplat poistných plnení, na dodržiavanie etických princípov poskytujúcich záruku, že sme vždy na strane klienta a jeho záujmov.
Kvalita
Proaktívne zdokonaľujeme a skvalitňujeme naše produkty, služby a vzťahy. Účinne využívame digitalizáciu a automatizáciu, za účelom dosiahnutia administratívnej efektívnosti a optimalizácie procesov. Našou ambíciou je poskytnúť klientovi vždy to najlepšie riešenie pre jeho individuálne potreby.
Transparentnosť
Poskytujeme jednoduché, transparentné a ľahko čitateľné produkty. Otvorená a slušná komunikácia je základom kvalitných vzťahov. Transparentné konanie považujeme za jediný spôsob, ako si vybudovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere a rešpekte.

Predstavenstvo

Pavel Gašpar
Predseda predstavenstva
PARTNERS poisťovňa, a. s.
Mária Kamenárová
Podpredseda predstavenstva
PARTNERS poisťovňa, a. s.
Jozef Bartánus
Člen predstavenstva
PARTNERS poisťovňa, a. s.
Ján Müller
Člen predstavenstva
PARTNERS poisťovňa, a. s.